Category: Ankaranın Başkent Oluşu 1-2-3-4 Kıtalık Seçkin

Ülkemiz için oldukça büyük bir öneme sahip olan Lozan Barış antlaşmasından sonra ülke sınırları içinden düşman kuvvetleri çekilmeye başlandı. Özellikle 6 Ekim 1923 yılında İstanbul’dan tüm düşmanlar çekildikten sonra, İsmet İnönü’nün önderliğinde 9 Ekim 1923 yılında Ankara’nın başkent olması önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.

Önemli bir adım olarak nitelendirilen Ankara’nın başkent oluşu ile ilgili her sene belirli yerlerde devlet önderliğinde kutlamalar yapılır. Bu kutlamalarda Ankara’nın Başkent Oluşu ile ilgili şiirler okunduğu gibi ayrıca çeşitli organizasyonlarda Ankara’nın Başkent Oluşu ile ilgili yazılar resmi olarak halka duyurulur.

İsmet İnönü’nün , hazırladığı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.” şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edilerek 13 Ekim 1923 tarihinde kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber Ankara ülkemizin başkenti oldu.

Şiir okur sayfası olarak sizler için hazırladığımız Ankaranın Başkent Oluşu Şiirleri sayfamızda bu günün anlam ve önemini vurgulayan şiirleri okuyabilirsiniz.

Ankara, 27 Aralık 1919’da hiçbir resmi unvan ve sıfatı olmayan Mustafa Kemal’i coşkuyla bağrına basmış; Milli kıyafeti giymiş seğmenlerle beraber bütün halk “Vatanı ve Milleti düşmandan kurtarmak için hepimiz ölmeye hazırız emrini bekliyoruz” diye haykırmışlardı. O günden sonra Ankara Milli Mücadele’nin merkezi olmuştu. Milli Mücadele’yi yürütmekte Mustafa Kemal’in meşruiyet kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplanmış ve yeni devletin yönetimini burada üstlenmiş, yine düşman istilası Ankara önlerinde durdurulmuştu.

Türk bağımsızlık hareketinin sembolü haline gelen Ankara’nın yeni devletin başkenti olması için İsmet Paşa ve 14 milletvekili, 9 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifinde bulundular. Kanun teklifinin gerekçesinde özetle şöyle denilmekteydi: “… Antlaşma ile Boğazlar için kabul edilen hükümler, Yeni Türkiye’nin esas varlığını, ülkenin güç kaynaklarının gelişmesini, Anadolu’nun merkezinde kurmak lüzumunu göstermektedir. Ülkenin güvenliği Ankara’nın coğrafi ve stratejik durumu bunu gerektirmektedir.”

Ankara  13 Ekim 1923’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile  Türkiye’nin  başkenti olarak kabul edildi. 20 Nisan 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce benimsenen Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye devletinin başkentinin Ankara olduğu belirtildi.

 Ankara’nın Başkent Olarak Seçilme Nedenleri

 Ankara’nın Başkent Olarak Seçilme Nedenleri Kurtuluş savaşının cereyan ettiği batı cephesine yakın olması Anadolu’nun merkezinde yer alması Düşman işgalinden uzak olması Haberleşme açısından uygun bir konumda bulunması Not: Yeni Türk devleti Osmanlıdan ayrı bir...

Ankara’nın Başkent Oluşu Yazı

Ankara, 27 Aralık 1919’da hiçbir resmi unvan ve sıfatı olmayan Mustafa Kemal’i coşkuyla bağrına basmış; Milli kıyafeti giymiş seğmenlerle beraber bütün halk “Vatanı ve Milleti düşmandan kurtarmak için hepimiz ölmeye hazırız emrini bekliyoruz” diye haykırmışlardı. O...

Ankara’nın Başkent Oluşu ile ilgili yazı

27 Aralık 1919’da Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi ile, bu şehir Millî Mücadele’nin karargâhı olmuştu. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. Böylece Ankara,...

Ankara’nın Başkent Oluşu Şiiri

Ankara’da doğdu gün; Öğün Türk oğlu öğün. Tan yeridir Türklüğün, Bahtı ak, taşı kara Adı büyük Ankara. Ordu kuruldu, Düşman orda vuruldu. Türk’e bir kale oldu. Bahtı ak, taşı kara Yurdun kalbi Ankara. Harp...

Ankara Şiiri

Kara günün şafağıdır. Devrimlerin kaynağıdır. Sevinç verir, gam dağıtır, Yurdumuzun güneşidir, İçimizin Ateşidir. Saltanatın battığı yer. Atamızın yattığı yer. Türk kalbinin attığı yer. Yurdumuzun güneşidir, İçimizin Ateşidir. Yeni yola ordan girdik; Öz benliğe orda...

Ankara Başkent Şiiri

Yirmi yedi Aralıkta, Atam geldi, Ankaraya. Ülkem kalmış, karanlıkta, Merhem oldu, her yaraya. Atam, Ankarada durdu, Meclisi, buraya kurdu. Kurtuluşa, karar verdi, Hep toplandık, bir araya. Düşmanları, yurttan attı, Türklüğüme çok şan kattı. Ankarayı,...

Ankara

Ankara’da doğdu gün; Öğün Türk oğlu öğün. Tan yeridir Türklüğün, Bahtı ak, taşı kara Adı büyük Ankara. Ordu kuruldu, Düşman orda vuruldu. Türk’e bir kale oldu. Bahtı ak, taşı kara Yurdun kalbi Ankara. Harp...

Ankara’nın Başkent Oluşu Şiiri

Nice uygarlıklar görmüştür başın, Anlatayım,herkes duysun Ankaram. Bugün özgürdür toprağın,taşın, Kimse aç kalmasın doysun Ankaram. Sırayla yaşanmış tarih izleri, Malazgirt den aktı,doldu özleri, Başkent oldu.mutlu etti bizleri, Şehirler içinde beysin Ankaram. Atamı bağrına basmıştı...